ADATVÉDELMI POLITIKA

KIK VAGYUNK

A De’Longhi Group a birtokában lévő harmadik felek személyes adatainak védelmét fontosnak tartja, és elkötelezett az említett harmadik felek személyes adatainak és magánéletének védelmében, nem kizárólagosan az ügyfeleire vonatkozóan. Üzleti tevékenysége folytatása mellett különös figyelmet fordít az ügyfelei személyes adatainak biztonságára és titkosságára.

 

A De’Longhi Group (továbbiakban "De'Longhi" vagy "Cég"), a GDPR 679/2016 13. cikkelyével összhangban, mint ezen a weboldalon/ applikációban/ telefon hívások során vagy értékesítés utáni tevékenység által összegyűjtött személyes adatok adatkezelője a következő információkkal szolgáltatja.

 

MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTJÜK ÖSSZE

A következő önre vonatkozó személyes adatokat gyűjtjük össze:

 • Kapcsolati információk – név, születési idő és hely, adószám, cím, telefonszám, mobil telefonszám, email cím;
 • Érdeklődés – olyan információk amelyeket rendelkezésünkre bocsátott érdeklődési köreiről, pl. termékek amelyeket érdekesnek talált;
 • Egyéb személyes adatok – információk amelyeket rendelkezésünkre bocsátott a születési dátumára, iskolázottságára, szakmai pozíciójára vontkozóan;
 • Weboldal használat – információk az ön weboldal használatáról, hogyan nyitja meg vagy küldi tovább kommunikációnkat, beleértve a cookie-k révén szerzett információkat (lásd Süti Szabályzat: http://www.delonghi.com/hu-hu/cookies-policy)

 

HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT

De’Longhi a következő körülmények fennállása esetén gyűjti be és dolgozza fel személyes adatait:

 • amennyiben regisztrál weboldalunkon/ letölti applikációnkat;
 • amennyiben kéri értékesítés utáni szolgáltatásainkat;
 • amennyiben részt vesz marketing tevékenységeinkben, pl. online adat megadás, űrlap kitöltés weboldalainkon;
 • amennyiben a cégcsoport tagjai vagy üzleti partnereink megengedett módon információt adnak át önről.

Amennyiben más személyes adatait adja meg, elsőként győződjön meg arról, hogy az illető olvasta Adatvédemi politikánkat.

Személyes adataiban történő változás esetén kérjük segítse adatainak aktualizálását. Szolgáltatásaink gördülékeny igénybevételéhez postázási címének/ lakhelyének változása esetén kérjük azonnal jelezze a cégnek.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

A személyes adatok feldolgozását a hatályos adatvédelmi szabályok által meghatározott jogalappal kell indokolni, az alábbiak szerint:

a) A szerződéses kötelezettségek megteremtése és végrehajtása, beleértve a szolgáltalásokra vonatkozó közleményeket (pl. értékesítés utáni szolgáltatások)

A De’Longhi felhasználhatja kapcsolati adatait, a szerződéses kapcsolat létrehozására és a szerződésben foglalt szolgáltalások végrehajtására és a reklamáció kezelés érdekében.

A De’Longhi továbbá felhasználhatja kapcsolati adatait, legfőképpen email címét, hogy az adott szolgáltatást érintő információkról a továbbiakban tájékoztassa.

 A feldolgozás jogalapja: a szerződés teljesítése.

Az adatszolgáltatás kötelező a szerződésben foglaltak teljesítéséhez, adatok hiányában nem leszünk képesek a szerződés hatályba léptetésére.

b) A weboldal elérés, főként biztonsági területeihez szigorúan kapcsolódó célok és operatív management   

A De’Longhi összegyűjti Kapcsolati adatait és a Weboldal felhasználására vonatkozó információkat, hogy megkönnyítse a hozzáférést Személyes Tereihez azért, hogy: (i) a Személyes térből az előfizetett szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumokat letölthesse; (ii) aktiválja a weboldal által közölt más kérvényeket

A feldolgozás jogalapja: a szerződés teljesítése.

Az adatok rendelkézésre bocsátása kötelező ahhoz, hogy kéréseire válaszolhassunk, adatok hiányában nem tudunk tovább lépni.

 

c)Vásárlói Elégedettség Kérdőív (ügyfél ellenőrzi)

A De’Longhi az ön kapcsolattartói adatait felhasználhatja olyan felmérések elvégzésére, melyek célja a vásárló szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének mérése.

A feldolgozás jogalapja:  hozzájárulása és annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással.

Hozzájárulása bármikor visszavonható. Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

d) Marketing tevékenységek, promóciók figyelembe ajánlása személyes preferenciák alapján (profil marketinget beleértve)

A De’Longhi felhasználhatja Kapcsolati adatait marketing és reklám tevékenység céljából, hogy tájékoztassa önt promóciós ajánlatairól automatizált kapcsolattartási módokon (email, SMS és más tömegkommunikációs eszközökön keresztül, stb.) és hagyományos csatornákon (pl. telefonon) keresztül, valamint felkeresse piackutatás és statisztikai felmérések kapcsán amennyiben hozzájárul  a beleegyezés határain belül

A De’Longhi feldolgozhatja Kapcsolattartási adatait, érdeklődési körét és más személyes adatait, hogy adott ügyfélprofil alapján hirdetéseket küldjön önnek, amelyek személyes preferenciái és érdeklődései szerint relevánsak, amennyiben hozzájárul a beleegyezés határain belül.

A feldolgozás jogalapja:  hozzájárulása és annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással.

Hozzájárulása bármikor visszavonható. Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

e)A helyi hatóságok jogi vonatkozású megkereséseinek teljesítése, a jogi kötelezettségek, szabályok és előírásoknak való megfelelés érdekében

A De’Longhi az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségek érdekében gyűjti össze.

A feldolgozás jogalapja: olyan jogi kötelezettségek amelyeknek a cég eleget kell, hogy tegyen.

 

HOGYAN TARJUK BIZTONSÁGBAN SZEMÉLYES ADATAIT

A vállalat széles körű biztonsági intézkedéseket alkalmaz a védelem javítása és a személyes adatok biztonságának, sértetlenségének és elérhetőségének fenntartása érdekében.

Személyes adatait biztonságos szervereken (vagy biztonságos papír alapú másolatokon) valamint beszállítóink vagy kereskedelmi partnereink felületein tároljuk, és normáinknak megfelelően tesszük érhetővé  vagy felhasználhatóvá (vagy partnerenk megegyező normái alapján).

 

Az általunk elfogadott biztonsági intézkedések a következők:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szigorú korlátozások, a szükségesség és kizárólag a közölt célok alapján;
 • perimetrikus biztonsági rendszerek a jogosulatlan külső hozzáférés megakadályozása érdekében;
 • az informatikai rendszerekhez való hozzáférés folyamatos nyomon követése a személyes adatokkal való visszaélés azonosítására és leállítására;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés nyomon követése a belső személyzetnél és a kapcsolódó célok ellenőrzése;
 • a Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztüli titkosítás a weboldalon végrehajtott tranzakciókhoz, amelyek személyes adatok bevitelét igénylik 


Amennyiben a weboldal, applikáció vagy szolgáltatásaink használatához jelszót vagy bármilyen biztonsági kódot a Ön rendelkezésére bocsátottunk (vagy Ön választotta az adott jelszót), Ön köteles a jelszót és az általunk közölt biztonsági intézkedéseket titokban tartani. Jelszavát ne ossza meg másokkal.SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSI IDŐTARTAMA

 

Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg a kívánt célt el nem érTük, amely miatt hozzájárult adatai megadásához, vagy egyéb jogi célok miatt. Amennyiben adatait két célból használjuk fel, azok tárolása a tovább tartó célelérésig szólnak. Azon adatokat amelyek ezzel egyidőben már nem szükségesek a jelen cél elérésére, azokat nem áll módunkban felhasználni.  Személyes adataihoz való hozzávérés kizárólag azon személyekre korlátozódik, akik számára indokolt, és megfelelő célra használják.

Ha személyes adataira nincs tovább szükségünk, vagy amennyiben nincs jogalapja azok tárolásának, visszavonhatatlan anonimizálásra kerülnek (és így tároljuk őket tovább), vagy biztonságos módon megsemmisítendőek.

A fenn leírt különböző célokra vonatkozó megőrzési időtartamok a következők szerint jelennek meg:

 1. A szerződéses kötelezettségek teljesítése: a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében feldolgoztott adatok a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb 10 évig maradnak fenn ellenőrzés szempontjából, beleértve számviteli dokumentumokat is (pl. számlák). 
 2. A honlap eléréséhez szükséges operatív irányítás és szigorúan kapcsolódó célok: az e célből feldolgozott adatok a szerződés időtartama alatt de legfeljebb 10 évig őrizhetőek meg. 
 3. Az ügyfelek elégedettségi felmérései: az e célből feldolgozott adatok a beleegyezéstől számított 24 hónapon keresztül tárolhatóak (kivéve ha hozzájárulását visszavonja). 
 4. d.                  Marketing célokra, beleértve a profil marketinget: az e célből feldolgozott adatok a beleegyezéstől számított 24 hónapon keresztül tárolhatóak (kivéve ha hozzájárulását visszavonja). 
 5. e.                   Viták esetén:  amennyiben személyes védelemre van szükségünk önnel vagy egy harmadik féllel szemben, abban az esetben a védelmünk szempontjából releváns adatokat a követelések fennállásáig tároljuk. 

 

KIVEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait a cég meghatalmazott alkalmazottai és külső beszállítók is igénybe vehetik, akiket szükség esetén szolgáltatásainkban való támogatásuk révén adatfeldolgozóként nevezünk meg.

Tevékenységük elvégzésére és a fenti célok nyomon követése érdekében az Ön személyes adataihoz más De’Longhi Group tagvállalatok is hozzáférhetnek.

 

KAPCSOLAT

De’Longhi mint adatkezelő megtalálható a következő címen:

1051 Budapest, Apáczai Csere János utca 15/2, 1. emelet, De’Longhi iroda.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal az, info.hu@delonghigroup.comemail címen.

 

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI JOGOK ÉS AZ ÖN JOGAI A FELÜGYELŐ HATÓSÁGOK ELŐTT

Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult:

 • hozzáférni személyes adataihoz,
 • hozzáférni a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok másolatához (‘hordozhatóság’),
 • a birtokunkban lévő adatokat módosítására,
 • olyan adatok törlésére, amelyek esetében a feldolgozás jogi előfeltétele már nem létezik,
 • megtagadni a feldolgozást közvetlen marketing célokra,
 • visszavonni beleegyezését olyan esetekben, amikor a feldolgozás hozzájáruláson alapul,
 • korlátozni személyes adatainak feldolgozási módját.

A fenti jogok gyakorlása bizonyos kivételektől függ, melynek célja a közérdek (pl. Bűnmegelőzés) és saját céljaink (pl. Szakmai titoktartás fenntartása). Ha a fenti jogok küzöl bármelyiket gyakorolni szeretné, ellenőrizzük jogosultságát, 1 hónapos határidővel.KIK VAGYUNK

A De’Longhi Group a birtokában lévő harmadik felek személyes adatainak védelmét fontosnak tartja, és elkötelezett az említett harmadik felek személyes adatainak és magánéletének védelmében, nem kizárólagosan az ügyfeleire vonatkozóan. Üzleti tevékenysége folytatása mellett különös figyelmet fordít az ügyfelei személyes adatainak biztonságára és titkosságára.

 

A De’Longhi Group (továbbiakban "De'Longhi" vagy "Cég"), a GDPR 679/2016 13. cikkelyével összhangban, mint ezen a weboldalon/ applikációban/ telefon hívások során vagy értékesítés utáni tevékenység által összegyűjtött személyes adatok adatkezelője a következő információkkal szolgáltatja.

 

MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTJÜK ÖSSZE

A következő önre vonatkozó személyes adatokat gyűjtjük össze:

 • Kapcsolati információk – név, születési idő és hely, adószám, cím, telefonszám, mobil telefonszám, email cím;
 • Érdeklődés – olyan információk amelyeket rendelkezésünkre bocsátott érdeklődési köreiről, pl. termékek amelyeket érdekesnek talált;
 • Egyéb személyes adatok – információk amelyeket rendelkezésünkre bocsátott a születési dátumára, iskolázottságára, szakmai pozíciójára vontkozóan;
 • Weboldal használat – információk az ön weboldal használatáról, hogyan nyitja meg vagy küldi tovább kommunikációnkat, beleértve a cookie-k révén szerzett információkat (lásd Süti Szabályzat: http://www.delonghi.com/hu-hu/cookies-policy)

 

HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT

De’Longhi a következő körülmények fennállása esetén gyűjti be és dolgozza fel személyes adatait:

 • amennyiben regisztrál weboldalunkon/ letölti applikációnkat;
 • amennyiben kéri értékesítés utáni szolgáltatásainkat;
 • amennyiben részt vesz marketing tevékenységeinkben, pl. online adat megadás, űrlap kitöltés weboldalainkon;
 • amennyiben a cégcsoport tagjai vagy üzleti partnereink megengedett módon információt adnak át önről.

Amennyiben más személyes adatait adja meg, elsőként győződjön meg arról, hogy az illető olvasta Adatvédemi politikánkat.

Személyes adataiban történő változás esetén kérjük segítse adatainak aktualizálását. Szolgáltatásaink gördülékeny igénybevételéhez postázási címének/ lakhelyének változása esetén kérjük azonnal jelezze a cégnek.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

A személyes adatok feldolgozását a hatályos adatvédelmi szabályok által meghatározott jogalappal kell indokolni, az alábbiak szerint:

a) A szerződéses kötelezettségek megteremtése és végrehajtása, beleértve a szolgáltalásokra vonatkozó közleményeket (pl. értékesítés utáni szolgáltatások)

A De’Longhi felhasználhatja kapcsolati adatait, a szerződéses kapcsolat létrehozására és a szerződésben foglalt szolgáltalások végrehajtására és a reklamáció kezelés érdekében.

A De’Longhi továbbá felhasználhatja kapcsolati adatait, legfőképpen email címét, hogy az adott szolgáltatást érintő információkról a továbbiakban tájékoztassa.

 A feldolgozás jogalapja: a szerződés teljesítése.

Az adatszolgáltatás kötelező a szerződésben foglaltak teljesítéséhez, adatok hiányában nem leszünk képesek a szerződés hatályba léptetésére.

b) A weboldal elérés, főként biztonsági területeihez szigorúan kapcsolódó célok és operatív management   

A De’Longhi összegyűjti Kapcsolati adatait és a Weboldal felhasználására vonatkozó információkat, hogy megkönnyítse a hozzáférést Személyes Tereihez azért, hogy: (i) a Személyes térből az előfizetett szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumokat letölthesse; (ii) aktiválja a weboldal által közölt más kérvényeket

A feldolgozás jogalapja: a szerződés teljesítése.

Az adatok rendelkézésre bocsátása kötelező ahhoz, hogy kéréseire válaszolhassunk, adatok hiányában nem tudunk tovább lépni.

 

c)Vásárlói Elégedettség Kérdőív (ügyfél ellenőrzi)

A De’Longhi az ön kapcsolattartói adatait felhasználhatja olyan felmérések elvégzésére, melyek célja a vásárló szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének mérése.

A feldolgozás jogalapja:  hozzájárulása és annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással.

Hozzájárulása bármikor visszavonható. Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

d) Marketing tevékenységek, promóciók figyelembe ajánlása személyes preferenciák alapján (profil marketinget beleértve)

A De’Longhi felhasználhatja Kapcsolati adatait marketing és reklám tevékenység céljából, hogy tájékoztassa önt promóciós ajánlatairól automatizált kapcsolattartási módokon (email, SMS és más tömegkommunikációs eszközökön keresztül, stb.) és hagyományos csatornákon (pl. telefonon) keresztül, valamint felkeresse piackutatás és statisztikai felmérések kapcsán amennyiben hozzájárul  a beleegyezés határain belül

A De’Longhi feldolgozhatja Kapcsolattartási adatait, érdeklődési körét és más személyes adatait, hogy adott ügyfélprofil alapján hirdetéseket küldjön önnek, amelyek személyes preferenciái és érdeklődései szerint relevánsak, amennyiben hozzájárul a beleegyezés határain belül.

A feldolgozás jogalapja:  hozzájárulása és annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással.

Hozzájárulása bármikor visszavonható. Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

e)A helyi hatóságok jogi vonatkozású megkereséseinek teljesítése, a jogi kötelezettségek, szabályok és előírásoknak való megfelelés érdekében

A De’Longhi az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségek érdekében gyűjti össze.

A feldolgozás jogalapja: olyan jogi kötelezettségek amelyeknek a cég eleget kell, hogy tegyen.

 

HOGYAN TARJUK BIZTONSÁGBAN SZEMÉLYES ADATAIT

A vállalat széles körű biztonsági intézkedéseket alkalmaz a védelem javítása és a személyes adatok biztonságának, sértetlenségének és elérhetőségének fenntartása érdekében.

Személyes adatait biztonságos szervereken (vagy biztonságos papír alapú másolatokon) valamint beszállítóink vagy kereskedelmi partnereink felületein tároljuk, és normáinknak megfelelően tesszük érhetővé  vagy felhasználhatóvá (vagy partnerenk megegyező normái alapján).

 

Az általunk elfogadott biztonsági intézkedések a következők:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szigorú korlátozások, a szükségesség és kizárólag a közölt célok alapján;
 • perimetrikus biztonsági rendszerek a jogosulatlan külső hozzáférés megakadályozása érdekében;
 • az informatikai rendszerekhez való hozzáférés folyamatos nyomon követése a személyes adatokkal való visszaélés azonosítására és leállítására;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés nyomon követése a belső személyzetnél és a kapcsolódó célok ellenőrzése;
 • a Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztüli titkosítás a weboldalon végrehajtott tranzakciókhoz, amelyek személyes adatok bevitelét igénylik 


Amennyiben a weboldal, applikáció vagy szolgáltatásaink használatához jelszót vagy bármilyen biztonsági kódot a Ön rendelkezésére bocsátottunk (vagy Ön választotta az adott jelszót), Ön köteles a jelszót és az általunk közölt biztonsági intézkedéseket titokban tartani. Jelszavát ne ossza meg másokkal.SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSI IDŐTARTAMA

 

Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg a kívánt célt el nem érTük, amely miatt hozzájárult adatai megadásához, vagy egyéb jogi célok miatt. Amennyiben adatait két célból használjuk fel, azok tárolása a tovább tartó célelérésig szólnak. Azon adatokat amelyek ezzel egyidőben már nem szükségesek a jelen cél elérésére, azokat nem áll módunkban felhasználni.  Személyes adataihoz való hozzávérés kizárólag azon személyekre korlátozódik, akik számára indokolt, és megfelelő célra használják.

Ha személyes adataira nincs tovább szükségünk, vagy amennyiben nincs jogalapja azok tárolásának, visszavonhatatlan anonimizálásra kerülnek (és így tároljuk őket tovább), vagy biztonságos módon megsemmisítendőek.

A fenn leírt különböző célokra vonatkozó megőrzési időtartamok a következők szerint jelennek meg:

 1. A szerződéses kötelezettségek teljesítése: a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében feldolgoztott adatok a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb 10 évig maradnak fenn ellenőrzés szempontjából, beleértve számviteli dokumentumokat is (pl. számlák). 
 2. A honlap eléréséhez szükséges operatív irányítás és szigorúan kapcsolódó célok: az e célből feldolgozott adatok a szerződés időtartama alatt de legfeljebb 10 évig őrizhetőek meg. 
 3. Az ügyfelek elégedettségi felmérései: az e célből feldolgozott adatok a beleegyezéstől számított 24 hónapon keresztül tárolhatóak (kivéve ha hozzájárulását visszavonja). 
 4. d.                  Marketing célokra, beleértve a profil marketinget: az e célből feldolgozott adatok a beleegyezéstől számított 24 hónapon keresztül tárolhatóak (kivéve ha hozzájárulását visszavonja). 
 5. e.                   Viták esetén:  amennyiben személyes védelemre van szükségünk önnel vagy egy harmadik féllel szemben, abban az esetben a védelmünk szempontjából releváns adatokat a követelések fennállásáig tároljuk. 

 

KIVEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait a cég meghatalmazott alkalmazottai és külső beszállítók is igénybe vehetik, akiket szükség esetén szolgáltatásainkban való támogatásuk révén adatfeldolgozóként nevezünk meg.

Tevékenységük elvégzésére és a fenti célok nyomon követése érdekében az Ön személyes adataihoz más De’Longhi Group tagvállalatok is hozzáférhetnek.

 

KAPCSOLAT

De’Longhi mint adatkezelő megtalálható a következő címen:

1051 Budapest, Apáczai Csere János utca 15/2, 1. emelet, De’Longhi iroda.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal az, info.hu@delonghigroup.comemail címen.

 

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI JOGOK ÉS AZ ÖN JOGAI A FELÜGYELŐ HATÓSÁGOK ELŐTT

Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult:

 • hozzáférni személyes adataihoz,
 • hozzáférni a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok másolatához (‘hordozhatóság’),
 • a birtokunkban lévő adatokat módosítására,
 • olyan adatok törlésére, amelyek esetében a feldolgozás jogi előfeltétele már nem létezik,
 • megtagadni a feldolgozást közvetlen marketing célokra,
 • visszavonni beleegyezését olyan esetekben, amikor a feldolgozás hozzájáruláson alapul,
 • korlátozni személyes adatainak feldolgozási módját.

A fenti jogok gyakorlása bizonyos kivételektől függ, melynek célja a közérdek (pl. Bűnmegelőzés) és saját céljaink (pl. Szakmai titoktartás fenntartása). Ha a fenti jogok küzöl bármelyiket gyakorolni szeretné, ellenőrizzük jogosultságát, 1 hónapos határidővel.