Polityka zachowania prywatności

KIM JESTEŚMY?

Grupa De’Longhi (właściciel marek De’Longhi i Kenwood oraz praw do produkcji i dystrybucji urządzeń marki Braun household) traktuje ochronę danych osobowych osób trzecich znajdujących się w jej posiadaniu, jako kwestię dużej wagi i zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osób trzecich, w tym m.in. swoich klientów, w ramach prowadzonej działalności oraz przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa i poufności danych osobowych swoich klientów.

 

De’Longhi Polska sp. z o.o., zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, jako Administrator danych osobowych gromadzonych na tej stronie internetowej / aplikacji / podczas rozmowy telefonicznej lub w ramach obsługi posprzedażowej, pragnie przekazać Panu/Pani następujące informacje:

 

KTO JEST PANA/PANI ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest De’Longhi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy na adres: infoprivacy.polska@delonghigroup.com

JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ GROMADZONE?

Poniżej wymieniono kategorie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, które mogą być gromadzone:

 • Dane kontaktowe – Pana/Pani imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail;
 • Zainteresowania – przekazane przez Pana/Panią informacje dotyczące obszarów Pana/Pani zainteresowań, na przykład interesujących Pana/Panią produktów;
 • Inne dane osobowe – przekazane przez Pana/Panią informacje, takie jak Pana/Pani data urodzenia, wykształcenie i sytuacja zawodowa;
 • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej – informacje o tym, w jaki sposób korzysta Pan/Pani ze strony internetowej oraz otwiera lub przesyła dalej otrzymane od nas informacje, w tym informacje pozyskane za pomocą plików cookie (zob. Informację o plikach cookie: [tutaj] w której opisano szczegółowe zasady).

 

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

De’Longhi gromadzi i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących przypadkach:

 • jeżeli zarejestruje się Pan/Pani na naszej stronie internetowej / pobierze naszą aplikację, aby korzystać z jej funkcji;
 • jeżeli skontaktuje się Pan/Pani z nami w celu uzyskania wsparcia posprzedażowego;
 • jeżeli odpowie Pan/Pani na prowadzone przez nas działania marketingowe, na przykład udzielając odpowiedzi lub przesyłając swoje dane na jednej z naszych stron internetowych;
 • jeżeli inne spółki wchodzące w skład Grupy De Longhi, a także nasi partnerzy biznesowi przekażą nam dane na temat Pana/Pani osoby w dozwolony sposób.

W przypadku przekazania danych osobowych w imieniu innej osoby musi Pan/Pani najpierw upewnić się, że osoba ta zapoznała się z niniejszą Polityką prywatności.

Aby mieć pewność, że Pana/Pani dane osobowe są zawsze aktualne, uprzejmie prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach. Zmiany adresu należy niezwłocznie zgłaszać do De’Longhi w celu uniknięcia problemów z korzystaniem z naszych usług.

 

DO JAKICH CELÓW MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych musi posiadać podstawy prawne wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, które opisano poniżej.

a) Zawarcie i wykonanie umowy oraz wynikających z niej obowiązków, w tym obowiązku informowania o usługach (na przykład w celu realizacji usług posprzedażowych)

De’Longhi może przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe w celu zawarcia i wykonania umowy, świadczenia zleconych usług lub odpowiadania na zgłoszenia lub reklamacje.

De’Longhi może ponadto wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe, w szczególności Pana/Pani adres e-mail, w celu przekazania Panu/Pani informacji dotyczących usługi.

Podstawy prawne przetwarzania: wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy; w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać -umowy.

b) Zarządzanie operacyjne i ściśle związane z nim cele w zakresie dostępu do strony internetowej, w szczególności do bezpiecznych stref.

De’Longhi gromadzi Pana/Pani dane kontaktowe i dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, aby umożliwić Panu/Pani dostęp do Strefy Użytkownika w celu (i) pobrania ze Strefy Użytkownika dokumentów dotyczących nabytych przez Pana/Panią usług i (ii) aktywacji innych wniosków złożonych za pośrednictwem strony internetowej.

Podstawy prawne przetwarzania: wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani zapytania; w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli podjąć takich działań.

c) Badania satysfakcji klientów

De’Longhi może wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe do prowadzenia badań ankietowych oceniających poziom satysfakcji klientów w związku ze świadczonymi usługami.

Podstawy prawne przetwarzania: zgoda, przy czym nieudzielenie zgody w żaden sposób nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej. Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę w tym celu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem email: infoprivacy.polska@delonghigroup.comlub pocztą na adres De’Longhi Polska sp. z o.o. ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa

d) Działania marketingowe mające na celu zaspokojenie Pana/Pani potrzeb lub poinformowanie Pana/Pani o promocjach, w tym także z uwzględnieniem Pana/Pani preferencji (zapis obejmuje również marketing profilowany)

De’Longhi może przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe do celów marketingowych i reklamowych oraz w celu informowania Pana/Pani o kampaniach promocyjnych za pomocą automatycznych środków komunikacji (m.in. wiadomości e-mail, SMS i innych narzędzi o komunikacji masowej) oraz tradycyjnych metod kontaktu (np. telefonicznie), w tym w celu przeprowadzenia badań rynku i analiz statystycznych, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę w zakresie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

De’Longhi może także przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe, informacje o zainteresowaniach i inne dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie.

Podstawy prawne przetwarzania: zgoda, przy czym nieudzielenie zgody w żaden sposób nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej. Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem email: infoprivacy.polska@delonghigroup.comlub pocztą na adres De’Longhi Polska sp. z o.o. ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa

 

e) Wykonanie prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

De Longhi gromadzi Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych i wypełnienia obowiązków prawnych.

Podstawy prawne przetwarzania: wymogi prawne, które Spółka ma obowiązek spełnić.

f) Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

De Longhi gromadzi Pana/Pani dane osobowe w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.  

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka stosuje wiele różnych środków bezpieczeństwa w celu zwiększenia ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do Spółki (lub na bezpiecznych kopiach papierowych) lub do naszych dostawców lub partnerów handlowych oraz mogą zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie z naszymi standardami i polityką bezpieczeństwa (lub równoważnymi normami dla naszych dostawców lub partnerów handlowych).

Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa obejmują:

 • rygorystyczne ograniczenia dostępu do Pana/Pani danych osobowych oparte na zasadzie konieczności i wyłącznie w celach, o których został/-a Pan/Pani poinformowany/-a;
 • systemy ochrony obwodowej w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi z zewnątrz;
 • obwodowe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu identyfikacji i niedopuszczenia do wykorzystania danych osobowych niezgodnie z prawem;
 • śledzenie dostępu do Pana/Pani danych osobowych przez wewnętrzny personel i weryfikacja związanego z nim celu;
 • wykorzystanie szyfrowania opartego na technologii Secure Socket Layer (SSL) do transakcji na naszej stronie internetowej wymagających wprowadzenia danych osobowych.

W przypadku nadania Panu/Pani (lub wybrania przez Pana/Panią) hasła umożliwiającego dostęp do naszej strony internetowej, aplikacji lub serwisów, odpowiada Pan/Pani za utrzymanie takiego hasła w tajemnicy oraz postępowanie zgodnie z innymi procedurami bezpieczeństwa, o których został/-a Pan/Pani poinformowany/-a. Hasła nie należy nikomu udostępniać.

CZY PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE PRZY POMOCY PROFILOWANIA?

De’Longhi może także przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe, informacje o zainteresowaniach i inne dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie. Decyzje w powołanym zakresie mogą być podejmowane automatycznie. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informacje reklamowe według Pana/Pani profilu klienta.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PANA/PANIDANE OSOBOWE ?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały one zgromadzone lub do innego powiązanego celu, który jest zgodny z prawem. Zgodnie z powyższym, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w dwóch różnych celach, będą one przechowywane do czasu wykonania bardziej długotrwałego celu. Jednocześnie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego upłynął okres przechowywania danych.

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych jest ograniczony i posiadają go tylko osoby, którym dane te są niezbędne do realizacji właściwych celów.

Kiedy Pana/Pani dane osobowe nie będą już potrzebne lub gdy nie będzie już istnieć żadna przesłanka do ich przechowywania, zostaną one poddane nieodwracalnej anonimizacji (i w tej formie będą mogły być przechowywane) lub zostaną bezpiecznie usunięte.

Poniżej podano okresy przechowywania danych w zależności od poszczególnych celów przetwarzania określonych powyżej:

a) Wykonanie obowiązków umownych: dane przetwarzane w celu wykonania obowiązku umownego mogą być przechowywane przez okres obwiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

b) Zarządzanie operacyjne i ściśle związane z nim cele w zakresie dostępu do strony internetowej: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres obwiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową

c) Badania satysfakcji klientów: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres 24 miesięcy od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody).

d) Do celów marketingowych, w tym marketingu profilowanego: dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być przechowywane przez okres 24 miesięcy od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody -), a dla danych przetwarzanych do celów marketingu profilowanego okres ten wynosi 12 miesięcy od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.

e) Do komunikacji z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi w celach marketingowych - dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

f) Do wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawadane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez czas wykonania tych obowiązków.

 

g) Do celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą posiadać należycie upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz zewnętrzni dostawcy wyznaczeni w razie konieczności do pełnienia funkcji administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Spółki, którzy udzielają nam wsparcia w świadczeniu usług, a także podmioty uprawnione przepisami prawa.

Pana/Pani dane osobowe mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym w skład Grupy De Longhi do celów związanych z wykonywaniem swojej działalności oraz weryfikacji celów wskazanych powyżej.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Pana/Pani dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO SKŁADANIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pan/Pani danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 
To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać, zleżeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych oraz od celu ich przetwarzania.

 Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw prosimy o kontakt z nami sprawdzimy, czy takie prawo Panu/Pani przysługuje, a następnie udzielimy odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, zgłoszenia i uwagi dotyczące wykorzystywanych przez nas metod przetwarzania danych.

 

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w każdym czasie – tym celu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem email: infoprivacy.polska@delonghigroup.comlub pocztą na adres De’Longhi Polska sp. z o.o. ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa.

Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.