Zaregistrujte si Váš účet

Minimálne 7 znakov/-ky

Spracovanie osobných údajov podľa GDPR 679/2016

Radi by sme Vás informovali, že poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a vypĺňané ručne alebo elektronicky podľa Politiky ochrany súkromia, ktorú nájdete  tu [add link]

* Pokiaľ ste mladší ako 18 rokov, tento formulár musí byť podpísaná vašimi rodičmi alebo opatrovníkom.

 

Po prečítaní zásad ochrany osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím so spracovaním mojich kontaktných údajov (informácie o vašom mene, mieste a dátume narodenia, daňovom čísle, adrese, telefónnom čísle, mobilnom telefónnom čísle, e-mailovej adrese) pre marketingové a reklamné účely, kontaktovanie o propagačných akciách pomocou automatizovaných kontaktných metód (e-mail, SMS a dalšie nástroje pre masovú komunikáciu apod.) a tradičných kontaktných metód (napr. telefonicky), dalej pre prieskum trhu a štatistické zisťovanie.

Súhlas je nepovinný: môžem kedykoľvek zrušiť svoj súhlas udelený infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com kliknutím na uvedený odkaz

 

zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím so spracovaním kontaktných údajov (informácie o vašom mene, mieste a dátume narodenia, daňovom čísle, adrese, telefónnom čísle, mobilnom telefónnom čísle, e-mailovej adrese), záujmoch (informácie, ktoré ste poskytli ohľadne oblasti, ktoré vás zaujímajú, napríklad produkty, ktoré vás zaujímajú) a ďalšie osobné údaje (informácie, ktoré ste poskytli o dátume narodenia, vzdelaní, profesnej situácii), aby ste získali reklamnú komunikáciu na základe konkrétneho profilu zákazníka, preferencií a záujmov.

Súhlas je nepovinný: môžem kedykoľvek zrušiť svoj súhlas udelený infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com kliknutím na uvedený odkaz

 

zaškrtnutím príslušnej kolónky povolím zdieľanie mojich osobných údajov iným spoločnostiam skupiny De Longhi, ktoré majú byť spracovávané na reklamu, obchodnú alebo informačnú komunikáciu.

Súhlas je nepovinný: môžem kedykoľvek zrušiť svoj súhlas udelený infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com kliknutím na uvedený odkaz

 

Zrušiť